Home

Leena Pekkanen boras keramik

Duon bakom mamado keramik är en mor och dotter. 

mama - Leena skapar keramik skulpturer, både realistiska och fantasifigurer. Hon bor och är verksam i Borås, Sverige.

do - Alexandra drejar bruksföremål i keramik varav det mesta kan användas i det dagliga livet. Hon bor och arbetar i Utrecht, Nederländerna.